En endags workshop i hur en jobbar med mobilvideo i klipp form.

Målet med workshopen är att deltagarna efter kursen ska kunna gå från ide till inspelning och vidare till publicering på 15 minuter.

Grundtanken med den här workshopkursen är att den bästa kameran är den som en har med sig och sin smartphone har en alltid med sig.
Nyckelordet i ”smartphone” är fortfarande ”telefon” och med det kommer begränsningar, så istället för att jobba emot dem, hur kan en tänka om filmformaten och jobba med begränsningarna och gör dem till möjligheter.

De två största utmaningarna som workshops deltagarna har att ta sig över är faktiskt inte tekniska, utan mänskliga.
Den första och största utmaningen är att dom flesta människor idag faktiskt aldrig har jobbat med video och den berättarstil som video innebär. Alla är vana att jobba med text och den nivå av kontroll det medför, men är inte alls vana vid tankesättet som film och rörligbild utgår ifrån, där du som producent helt sitter i händerna på att någon annan ska leverera historien som du vill berätta. En skulle kunna likna det med att gå från att vara drillsergent till att bli dagisfröken över en dag. En mer sanningsenlig bild av att var producent är att jämföra det med att vara coach eller guide där ens jobb är att hjälpa den som står framför kameran att berätta historien som du vill förmedla.
Det andra stora problemet är att folks generella referenspunkt när vi pratar om rörligbild är TV. Det är väldigt få förunnat att jobba med den budget som TV kanaler generellt har, även för sina små produktioner. Dessutom är det värt att tänka på att det är toppen av isberget av alla de professionella video-arbetare som får privilegiet att jobba med TV. Så när du får ett team där alla komponenter av teamet är resultatet av en väldigt konkurrensutsatt process, så blir även det mediokra väldigt bra.
Det är därför viktigt att ge kursdeltagarna en mer nyanserad bild av vad de kan producera med en mobiltelefon och att få dem att jämföra sig med varandra snarare än det som de ser på TV eller i super producerade podd:ar.

Ur ett kommunikativt perspektiv så är den stora vinsten att börja jobba med mobilvideo, att det blir ett starkt komplement till den traditionella textartikeln och att en kan börja visa upp en mer realistisk bild av saker, händelser och människor.

Mer praktiskt hur skulle en sån här kurs kunna gå till:

Normalt för en sån här workshop så har jag max 6 st deltagare på två handledare, det här är för att deltagarna faktiskt ska lära sig något och vi ska ha tid att coacha dem individuellt. När vi gör övningar så arbetar vi i två grupper och då får deltagarna handledning under övningstiden. Det går att genomföra workshopen med en större grupp men då hinner en inte gå igenom alla deltagarnas övningsfilmer och det blir inte lika mycket individuell coaching vilket i  sig leder till att deltagaren inte lär sig lika mycket.

Den stora utmaningen för mig som workshopledare är att få igång deltagarna och få dem att känna sig bekväma både bakom och framför kameran så att de slutar tänka på hygien-faktorer som teknik och form. Istället vill jag få dem att börjar tänka berättande och kommunikation.

Ett bra verktyg för att få dem att bli mer bekväma med att publicera filmer på internet är att köra kursen i en stängd facebook-grupp där både deltagarna och jag som workshopsledare kan posta övningsfilmerna så alla kan se varandras prestationer och därmed lära sig av varandra. Kursansvarig hos arrangören är admin för gruppen och är ägare till gruppen så att ni kan återanvända den i framtiden, även utan mig eller om ni använda gruppen för att hålla kurser i andra ämnen. Det är arrangören som ansvarar för att alla blir inbjudna till gruppen och att det är gjort åtminstone en vecka innan kurs tillfället då jag brukar posta några filmer innan kursen för att värma upp deltagarna och göra dem bekväma med mig.

På plats i köttet planen!
Den stora poängen med ”i köttet” delen är att tvinga deltagarna att testa och förhoppningsvis få dem att komma till slutsatsen att det inte är så farligt som de tror.
Varje deltagare ska göra 3 st filmer under workshopen som de SKA publicera i den stängda FB-gruppen, det här gör vi för att det är en del av processen att kunna publicera och få spridning på de filmer som de producerar. Deltagaren ska också testa alla de olika rollerna som finns i en produktion, det är viktigt att skapa empati hos deltagarna för hur det är att stå framför kameran, det gör dem till bättre producenter. Deltagarna ska ta med sig en smartphone, headset och laddare till telefonen (det fungerar lika bra med Iphone som Android telefoner). Det är bra om deltagarna tar med sig datorer men det är inget måste.

Deltagarna behöver inför kursen ha eller sätta upp ett facebook konto och en egen youtube kanal.

Schemat för dagen ser oftast ut som följer:
Vi börjar kl 09 och slutar kl 17 (-1h lunch och -2×30 min för- & eftermiddags fikapus) så får vi ut 6h aktiv kurstid. Deltagarna brukar vara rätt korvstoppade efter en sån här dag.
0900 Hej och välkommen

 1. Video som berättarverktyg – introduktion (Vilka är vi och varför är vi här).
 2. Mobilen som filmkamera – Jobba utifrån dess begränsningar till hur du håller den, best practice.
 3. Den inbygda Kamera app:n
 4. Youtube capture app:n
 5. Ljudupptagning – intern-, headset- eller en riktig reporter-mic.
 6. Ljudmiljöer – var ska man spela in, exempel på bra och dåliga inspelningsplatser.
 7. Ljusmiljöer- bra och dåliga exempel på inspelningsplatser.
 8. Ladda upp på Facebook vs. Youtube och varför titel och beskrivning är superviktigt när en publicerar.

1030 Förmiddagsfika
1100 Intro till Övning 1 Intervjusituationen
1110 Övningstid, deltagarna delas upp i grupper om 3 st i varje grupp. I varje grupp gör de 3 inspelningar så att alla i gruppen får testa på de tre olika rollerna: reporter, fotograf och intervju-offer.
1140 Återsamling och ladda upp filmerna samt titta gemensamt på några stickprov.

1230 Lunch

1330 Intro övning 2 Ståuppan
1340 Övningstid för övning 2, deltagarna delas in i nya grupper om 2 i varje grupp och byter mellan att vara regissör och att stå framför kameran.
1410 Återsamling och ladda upp filmerna samt titta gemensamt på några stickprov.

1500 eftermiddagsfika

1530 Intro övning 3 Instruktionsfilmen
1540 Övningstid för övning 3, deltagarna delas in i nya grupper om 2 i varje grupp och byter mellan att vara regissör och att stå framför kameran.
1610 Återsamling och ladda upp filmerna samt titta gemensamt på några stickprov.
1700 SLUT

Ibland händer det att det är en grupp som är väldigt snabb och då har jag en reservövning att kasta in som heter ”Fuck Up övningen” som är en tävling i att göra en film med så många fel som möjligt, det är kul och ganska oväntat att de ska göra så fel som det bara går men får dem i grupp att reflektera över vad de gjort under dagen.
I den här övningen delar vi upp deltagarna i två grupper som gör en film var. Sedan tittar vi på filmerna tillsammans och räknar uppenbara “fel”. Huvudsyftet med övningen är att få dem som grupp att diskutera vad som är ett fel och därmed underförstått få dem att trigga på vad som är rätt. Och det brukar bli rätt roliga filmer när de inte känner sig tvingade att vara så seriösa.

Om gruppen är lite mer trött så kör jag en summerande föreläsning där jag går igenom vad vi lärt oss under dagen och vilka saker som är nyckelfunktioner.
”Första 15 ggr du gör det här, övar du fortfarande” är något jag tjatar om hela dagen, för att få deltagarna att förstå att det här är något som en behöver öva på och att de inte ska känna någon stress, förrän film nummer 16. Det är väldigt få som lär sig ett nytt språk på en dag!

De tre övningarna och deras bakomliggande syfte!

 1. Intervjusituationen! Syftet med den här övningen är att öva på de 3 olika rollerna i en intervjusituation: Reporter, Fotograf och Intervjuoffer. Att få deltagarna att tänka till över hur det är att stå i de olika situationerna och framför allt empatisera med hur det är i de andra rollerna. Hur blir man en bra reporter och om man inte är Janne Josefsson utan istället försöker hjälpa den som blir intervjuad att leverera en bättre historia. En intressant sidoeffekt är att det här blir en bra mini mediaträning när man får testa att stå både framför och bakom kameran. De gånger jag har fått repetera övningen med samma grupp några dagar senare har vi alltid sett en otroligt stor förbättring av leveransen och empatin, både framför och bakom kameran. Man arbetar i en grupp om 3 och roterar så att man gör samma övning 3 ggr men med olika roll varje gång.
 2. Ståuppan! Det varnade exemplet. Det här är det som är absolut enklast för ”producenten” men tveklöst svårast för den som står framför kameran. So far, har jag inte träffat någon som är bekväm ensam framför kamerna från första ögonblicket. Men den här situationen är ett fantastiskt bra tillfälle att öva enklare personregi, hur hjälper jag någon som måste stå själv framför kameran att leverera historien? Jo, man får två försök på sig, med feedback emellan tagningarna. I den här övningen så är rollerna: huvudperson (ensam framför kameran, titta in i kameran och därmed titta i ögonen på den som tittar på filmen), fotograf (ansvara för att ljud och bild blir bra) men är också regissör som lyssnar och tittar på “hur” huvudpersonen berättar historien och ger mellan tagningarna feedback till huvudpersonen för att förbättra nästa tagning).
 3. Instruktionsfilmen. När det vi ser i bild och det vi hör ska vara i synk. Den här övningen är en manusövning i det fördolda. Fotografen och ”presentatören” ska vara i synk och ha bestämt i förväg vad tittaren ska ”se” och vad ”presentatören” ska berätta i Voice over’n. Syftet med den här övningen är att ge deltagarna ett gemensamt lingo för vad det innebär med närbild, halvbild och vidbild men framförallt få dem att prata ihop sig innan de börjar filma. Det här kan låta som en trivial övning men de flesta har stora problem med den, för det visar sig att vara en teamplayer när det är skarpt läge, inte är så enkelt som att säga det.

Uppdragsgivaren kan kunna ta en funderar på vilka olika situationer/scenarion det finns i organisationen där mobilvideo skulle kunna vara ett passande verktyg, då skulle jag tillsammans med  deltagarna kunna diskutera fram olika sätt där vi kan använda de här tre filmformaten göra filmer utifrån de förutsättningar som situationerna erbjuder.

Generellt kan en säga att workshopdeltagarna brukar tycka det här är en rätt rolig och uppfriskande dag och ibland händer det oväntande som när vi var iväg och höll den här workshopen för ett gäng från Swedish Lappland.