SocialVideo är ett videoproduktionsbolag som startades och drivs av Björn Falkevik. I korthet gör bolaget primärt video men tänker i kommunikation och sociala medier.

En ”bruksvideo” behöver inte kosta lika mycket som en TV-produktion. En video kan ha en enklare form som gör att den snabbt levererar det den ska göra. Hellre göra fler videor än en enda dyr produktion som snabbt försvinner i flödena.  Just att vara återkommande – föra ett sorts samtal – är en viktig faktor för att bygga relationer i ens sociala flöden. Du vill väl inte att dina prenumeranter/kunder/samarbetspartners glömmer bort dig?

Med det som utgångspunkt kan Social Video erbjuda dig och din organisation det mesta inom video och foto. Och även utbildning inom ffa videoproduktion med enkla medel.

SocialVideo arbetar både nationellt och internationellt med uppdragsgivare inom offentlig, ideell och privat sektor.

De flesta uppdragen vi genomför är :

  • Videoproduktioner, både inspelade och live, i din studio, i vår lilla studio i Stockholm eller där du vill. Givetvis redigerar vi materialet och ser till att det når ut via din kanal.
  • fotografering av miljöer, anställda, events med mera
  • utbildningar i att göra enkla eller avancerade videoproduktioner.

SocialVideo erbjuder dig en produktion som resursmässigt matchar vad du vill åstadkomma med din kommunikation. Tillsammans med dig kommer vi överens om rätt nivå på produktionen så att du därmed inte behöver betala ett överpris.

SocialVideo särskilda kompetens är att bidra till att ditt material får ett långsiktigt liv på internet – att det når dina målgrupper långt bortom nuet och eventet. Med en genomtänkt strategisk kommunikation kan vi hjälpa dig att nå fler än vad traditionella medier normalt gör. 

Utöver det rent praktiska med att göra filmer och livesändingar genomför vi utbildningar kring mobilvideo. En av våra ”bestsellers” är en grundläggande crash course i mobilvideo ”Från ide till publicerat och klar på 15 minuter”. Den ger dig grunder som gör att du kan med enkla medel börja jobba med mobilvideo som komplement i sitt kommunikationsarbete.